Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Voodoo chile

Εκ-πλη-κτι-κή εκτέλεση. Από το 2:55 και μετά, το χάος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: