Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

Let's hear it for NY

Για έναν παρολίγο χτυπημένο δίσκο, για μια στιγμή νοσταλγίας και για μια εκδρομή που έκανε 18 άτομα να γίνουν οικογένεια...

Empire State of Mind Jay-Z / Alicia Keys