Σάββατο, 15 Αυγούστου 2009

Το θυμάστε αυτό;

Ναι, ξέρω ότι μερικοί προσπαθούν να το ξεχάσουν...